Pages

28 October 2009

သတိတရားႏွင့္ သက္ဆုိုင္ေသာစကားမ်ား

1။ သတိဆိုတာ အာရံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံတယ္။ သမာဓိဆုိတာ အာရံုတစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံတယ္။ သတိကို အရွိန္ရလာေအာင္ လုပ္ပါ။ သမာဓိက သူ႔အလိုလိုျဖစ္သြားမယ္။ ကိုယ္က အတင္းလုပ္စရာ မလိုဘူးေနာ္။ သတိကိုသာ အရွိန္ရလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။

* * * * ** * * ** ** * ** ** ** * ** ** * ** ** * **

2။ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ဆုိတာက၊
အမႈမဲံလို႔ အမွတ္မဲ့တာပဲ။

* * * * ** ** ** * ** * ** ** * ** * ** *

3။ သတိတရားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္၊ သတိတစ္လံုး လက္ကိုင္သံုး၊ ျပံဳးျပံဳးလြန္ခ်မ္းသာဆုိေသာ စကားအတိုင္း ေနရာတကာမွာ သတိဟာ တမံပဲ။

* * ** * ** *** * ** *** ** **

4။ သတိျမဲၿမံ၊ ပစၥဳပ၌န္ မွတ္ရန္ အလုပ္ခ်ိန္
သတိ၊ သတိ၊ အစဥ္ရွိ၊ မိမိ အက်ိဳးရ။

* * * * * * * * * ** * * * * * * *

5။ စိတ္မပုတ္ေအာင္ သတိေဆာင္၊ သိုေလွာင္သိမ္းၿပီးသံုး။
သတိႏွင့္သာ၊ သိုေလွာင္ပါ၊ ဘယ္ခါ စိတ္မေပ်ာက္။
မိမိစိတ္ထဲ သတိစြဲ၊ အၿမဲအေရာင္ေတာက္။

* * * ** * * ** * ** * ** * ** *

6။ သတိေရွ႕သြား၊ ျပဳသူကား၊ ႀကီးပြားတုိးတက္ရာ
သတိကင္းမဲ့၊ ျမဳတံုခဲ့၊ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ရာသာ။

* * * * * ** * * * * * ** *

0 comments:

Post a Comment