Pages

2 November 2009

* * ႏွိမ့္ခ်ပါ။ မနိမ့္က်ေစနဲ႔ * *

  • ဘ၀င္ျမင့္၊ မာန္မာနေထာင္လႊားရင္ လူမုန္းမ်ားတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ရင္ လူမုန္းမရွိဘူး။ အထင္ႀကီးမခံခ်င္လို႔ ႏွိမ့္ခ်ရင္ လူေတြက ပိုအထင္ႀကီးတယ္။ ႏွိမ့္ခ်တယ္ဆုိတာ ပညာႀကီးျမင့္သူ၊ စိတ္သေဘာထားႀကီးျမတ္သူမွ လုပ္ႏုိင္တာ။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ႀကီးျမင့္ပါေစ။ ဒါေမပဲ့ ႏွိမ့္ခ်တာနဲ႔ နိမ့္က်တာ မတူဘူး။

0 comments:

Post a Comment