Pages

2 November 2009

* ဥပဓိရုပ္တင့္ပါေစ *

  • တခ်ိဳ႕က ရုပ္လွတယ္။ ဥပဓိရုပ္မေကာင္းဘူး။ တခ်ိဳ႕က ရုပ္မလွေပမဲ့ ဥပဓိရုပ္ေကာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕က ရုပ္လဲလွ၊ ဥပဓိရုပ္လည္းေကာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕က ရုပ္လဲ မလွ၊ ဥပဓိရုပ္လည္း မေကာင္းဘူး။
  • ဥပဓိရုပ္ေကာင္းတာဟာ ရုပ္လွတာထက္ပိုၿပီး တန္ဘုိးႀကီးတယ္။ ဥပဓိရုပ္ဟာ လူရဲ႕စိတ္ထားနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ စိတ္ေကာင္းရွိရင္ ဥပဓိရုပ္ေကာင္းတယ္။ စိတ္ေကာင္းမရွိရင္ ဥပဓိရုပ္မေကာင္းဘူး။ စိတ္ေကာင္းရွိျခင္းျဖင့္ ဥပဓိရုပ္ တင့္ပါေစ .....

****** ပန္းကေလးက ဆုေတာင္းလုိက္တယ္ေနာ္ *************

0 comments:

Post a Comment