Pages

2 November 2009

* *လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္နဲ႔ မလုပ္သင္တဲ့ အုလပ္ * *

  • သူေရာကိုယ္ပါ အက်ိဳးရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးလုပ္။ ကိုယ္အက်ိဳးရွိ သူအက်ိဳးယုတ္ မလုပ္နဲ႔။ လူမုန္းတယ္။ အဲဒါမ်ိဳး မ်ားမ်ားလုပ္လို႔ လူမုန္းမ်ားရင္ ကိုယ္က်ိဳးုယုတ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္။

0 comments:

Post a Comment